Presentatie Spitsbergen

Deze eilandengroep, in 1596 ontdekt door Willem Barentsz, ligt aan de rand van de daadwerkelijke Noorpool. De recente geschiedenis van Spitsbergen kenmerkt zich vooral door de walvisjacht en later, de pelsjacht. In de twintigste eeuw was het de mijnbouw die uiteindelijk leidde tot een permanente bewoning van het grootste eiland. Tegenwoordig is naast deze mijnbouw, vooral het toerisme een grote bron van inkomsten. Ook wordt er veel onderzoek gedaan naar het klimaat.
Op de hele archipel wonen ongeveer 3000 to 4000 mensen, afhankelijk van het seizoen. Naast de Noordse nederzettingen is er ook nog de Russische basis Barentszburg.

Ondanks de zeer noordelijke ligging zijn de winters relatief mild te noemen. Dit komt door de warme golfstroom die langs de westkust naar het noorden loopt. Deze beïnvloed het weer zodanig dat zelfs midden in de winter de temperatuur boven het nulpunt kan uitkomen. De gemiddelde wintertemperatuur is min 12 graden en bijzonder genoeg is maart de koudste maand. De oostkust staat veel minder onder invloed van de golfstroom en heeft wel een hoog arctisch klimaat.

Spitsbergen is rijk aan vogels en zeker de Alkachtigen zijn in grote aantallen vertegenwoordigd. Opvallend aan het zoogdieren bestand is het ontbreken van Lemmingen en bij de insecten zijn de muggen de grote afwezigen. Recentelijk echter zijn laatst genoemde wel gesignaleerd. De cruiseschepen die het gebied in de zomer aandoen zijn daar vrijwel zeker de oorzaak van. Het Svalbard Rendier is een aparte ondersoort en staat laag op de poten in vergelijking met de andere vormen. De stand van de walvissen lijkt zich enigszins te verbeteren en de laatste jaren worden er bijvoorbeeld steeds meer Groenlandse walvissen gezien. De aantallen zijn echter relatief gezien nog steeds erg laag.
De koning van de archipel is zonder meer de IJsbeer. Jan heeft daar tijdens een tweetal reizen bijzondere ontmoetingen mee gehad en daar fraaie beelden aan over gehouden. Het landschap is buitengewoon overweldigend en vooral ongerept.

De presentatie duurt ongeveer twee uur.

IJsbeer