Belarus, fotoserie 02

Het heeft even geduurd, maar hier dan het tweede deel van de beelden gemaakt tijdens mijn verblijf in Wit Rusland, half mei. Hiermee staan dan gelijk alle fotografische hoogtepunten van deze trip op de site. Ook deze serie bevat weer de nodige variatie in onderwerpen.
Omdat ik inmiddels vele malen de Biebrza moerassen en omgeving in noordoost Polen heb bezocht, was het bijna vanzelfsprekend dat ik beide gebieden met elkaar ging vergelijken. Men is tenslotte geneigd om te denken dat het één pot nat is.
De houten huizen waarvan in deze serie een aantal opnamen worden getoond, zijn in het genoemde gebied in Polen steeds minder te vinden. In Wit Rusland zijn, met uitzondering van de grote steden, deze huizen bijna de standaard. De waterput is met name in de kleinere dorpen nog veelvuldig in gebruik. Er lijkt dan ook een duidelijk verschil te zijn in levensstandaard.
Ten aanzien van de natuur, onder andere gerelateerd aan het tijdstip van het jaar, waren ook een aantal zaken die opvielen. Zo was het aantal vlinders, alsmede de variatie in soorten, aanmerkelijk lager dan had verwacht. Dit ondanks een zeer slappe winter gevolgd door een zeer warm voorjaar. Op een groot veelbelovend veld vond ik slechts enkele Bruine vuurvlinders en één Icarusblauwtje. Een oorzaak kan natuurlijk ook zijn geweest dat door de weersomstandigheden de ”juni-dip” al half mei plaatsvond. Een fenomeen wat we ook in Nederland hebben gezien in 2014.  De gefotografeerde paddenstoelen had ik niet meer verwacht omdat de verschijning hiervan vooral temperatuur gerelateerd lijkt te zijn. En ook in Wit Rusland liep de natuur een maandje voor op schema. Bijzonder was ook dat op een groot zoetwatermeer er nauwelijks waterwild te vinden was. Het leverde wel onze enige Fuut en hoempende Roerdomp op. 
Maar al met al, wat valt er nu te zeggen na een eerste twaalfdaags bezoek? Het prachtige onaangetaste karakter heeft in ieder geval veel indruk gemaakt. Veel kijkplezier met deze tweede serie.

Krasny Bor